Jak přidat Typescript do Vue.js 2.6 projektu

Typescript přináší možnost použití OOP, lepší čitelnost kódu a možnost odhalit chyby už během vývoje (Javascript chyby neodhalí, např. TypeError - pokud se dostane nějaký typ dat do metody, která očekává jako parametr jiný typ, tak se to projeví až při běhu a to je pozdě, těžko se to navíc odhaluje a taková aplikace je pak [...]

Read more

Jak převádět ECMAScript6 na Javascript

Všechny prohlížeče neumí nejnovější verze JavaScriptu, naštěstí existují transpilery např. Babel a task runnery jako je Gulp, které novou syntaxi převedou na [...]

Jak synchronně pracovat s asynchronním voláním API pomocí moderního Javascriptu

Řeším problém, kdy potřebuju z nějakého API získat data a zobrazit je na stránku. Použít jQuery ajax ? Ok, jde to, ale asynchronní volání mi nevrátí data, [...]

Jak udělat škálovatelný a udržitelný CSS

Pokud mám větší projekt, kde jsou nějaké moduly např. služby, fotogalerie, diskuze a některý modul v budoucnu změním nebo odstraním, např. budu chtít odstranit [...]

Jak udělat nejlepší mobilní web

Ke článku mě inspiroval článek Masterful Mobile Web od Google. Jak udělat web použitelný na mobilu ? Mobil s internetem používá přes 70% lidí, dnes je běžné, [...]

Triky pro snadnější psaní CSS stylů pomocí SCSS syntaxe

SCSS se podobně jako Less používá ke psaní CSS stylů pro webové stránky. SCSS je plně kompatibilní s CSS a umožňuje používat pár triků pro rychlejší [...]

Jak začít používat React a JSX syntaxi při tvorbě HTML stránek

Na úvod shrnu důvody, proč začít používat virtuální DOM a moderní JavaScript ES 6. Programování stránky, jaké ho známe všichni programátoři, se skládá z [...]

Backend webu přes Node.js

Všichni známe Javascript spouštěný v prohlížeči, používá ho snad každá stránka např. pro formuláře, Ajax načítání obsahu apod. Node.js umí ale něco [...]

Vývoj aplikací na localhost přes Docker, Composer, PHP

Vývoj PHP aplikací na lokálním počítači a následný deploy skriptů na produkční či vývojový server je díky kontejnerům Dockeru snadný. Docker je software, [...]

Příklad OAuth 2.0 standartu pro autentizaci API

OAuth 2.0 protokol je aktuálně nejlepší standard pro autentizaci. Stručně to funguje takto. Klient naznačí o jaké oprávnění má zájem autorizačnímu serveru (v [...]

PHPUnit testy Zend Framework 3

ZF3 konkrétně balíček zend-test obsahuje velice užitečnou třídu AbstractHttpControllerTestCase na testování kontrolerů v MVC projektu. Chci si vytvořit testy [...]