Django 3.1 + Webpack Encore 0.28.0

Webpack Encore od Symfony je fantastická věc, umožňuje snadno používat v projektech SCSS stylování, Vue.js, TypeScript a jiné nejmodernější vymoženosti, které nabízí Webpack. Konfigurace Encore je snadná oproti čistému Webpacku, je to v podstatě „human-readable“ generátor konfiguračního souboru pro Webpack a zároveň automatizace vkládání entrypointů do šablon. Entrypointy jsou generovány do json souboru, ze kterého si Encore tahá aktuální verzi a není třeba se o nic starat.

Integrace Webpack Encore do Python (používám také v PHP projektech bez Symfony framework).

pip install django-encore

+ přidat django-encore do requirements.txt
Jsem zvyklý z PHP vytvářit složku /assets v root projektu a v ní podsložky /styles a /scripts. V Pythonu žádný problém, lze použít totéž.

Další informace k instalace Webpack Encore https://github.com/egorsmkv/django-encore.

Uprava setttings.py

STATIC_URL = '/static/'

STATICFILES_DIRS = [
  BASE_DIR / "static",
  BASE_DIR / "assets_build",
]

ENCORE_ENTRYPOINTS_FILE = BASE_DIR / 'assets_build/build/entrypoints.json'

NPM balíčky Webpack Encore + SASS + FA5 ikonky

Přidat soubor package.json a spustit: npm install (+ přidat node_modules do .gitignore).

{
 "devDependencies": {
  "@fortawesome/fontawesome-free": "5.10.2",
  "@symfony/webpack-encore": "0.28.0",
  "node-sass": "4.13.1",
  "sass-loader": "7.3.1",
  "webpack-notifier": "1.8.0"
 },
 "license": "UNLICENSED",
 "private": true,
 "scripts": {
  "dev-server": "encore dev-server",
  "dev": "encore dev",
  "watch": "encore dev --watch",
  "build": "encore production --progress"
 }
}

webpack.config.js
var Encore = require('@symfony/webpack-encore');

Encore
 // directory where compiled assets will be stored
 .setOutputPath('assets_build/build/')

 // public path used by the web server to access the output path
 .setPublicPath('/static/build')

 // only needed for CDN's or sub-directory deploy
 .setManifestKeyPrefix('static/build/')

 /*
  * ENTRY CONFIG
  *
  * Add 1 entry for each "page" of your app
  * (including one that's included on every page - e.g. "app")
  *
  * Each entry will result in one JavaScript file (e.g. app.js)
  * and one CSS file (e.g. app.css) if you JavaScript imports CSS.
  */

// .addEntry('app', './assets/js/app.js')
 .addEntry('demo1', './assets/scripts/demo1.js')

 .splitEntryChunks()

 // will require an extra script tag for runtime.js
 // but, you probably want this, unless you're building a single-page app
 .enableSingleRuntimeChunk()

 /*
  * FEATURE CONFIG
  *
  * Enable & configure other features below. For a full
  * list of features, see:
  * https://symfony.com/doc/current/frontend.html#adding-more-features
  */
 .cleanupOutputBeforeBuild()

 .enableBuildNotifications()
 .enableSourceMaps(!Encore.isProduction())

 // enables hashed filenames (e.g. app.abc123.css)
 .enableVersioning(Encore.isProduction())

 // enables Sass/SCSS support
 .enableSassLoader()

 // uncomment if you use TypeScript
 //.enableTypeScriptLoader()

 // uncomment if you're having problems with a jQuery plugin
 // .autoProvidejQuery()

 // uncomment if you use API Platform Admin (composer req api-admin)
 //.enableReactPreset()
;

module.exports = Encore.getWebpackConfig();

Hotovo. Teď už jen přidat např. soubor demo1.js do /assets/scripts/ a můžeme buildit.

npm run dev

Další entrypointy přidat řádek addEntry třeba pro každou stránku jeden skriptík.