PHP Composer 2 downgrade 1.*

Nová verze Composer 2 není kompatibilní s Composer 1, má jiné plugin API a starší projekty např. v Zend Framework 3 nejdou instalovat. Instalace Composer na Debian 10 wget -O composer-setup.php https://getcomposer.org/installer sudo php composer-setup.php --install-dir=/usr/local/bin --filename=composer All settings correct for using [...]

Read more

Tipy triky GitLab CI/CD

V projektu se GitLab CI/CD konfiguruje přes soubor .gitlab-ci.yml. Pokud tento YAML soubor existuje, při push se provedou příkazy v tomto souboru, jinak GitLab provede [...]

Jak jsem migroval Bootstrap 4.5.3 na Bootstrap 5.0.1-beta

V projektech používám Webpack a naštěstí dokumentace Bootstrap 5 ohledně použití této varianty je dobrá. Instalace nových knihoven Oproti verzi 4.5.3 jsem [...]

PhpStorm tipy triky

PhpStorm je úžasné IDE pro PHP, Javascript, HTML, CSS a další programovací jazyky. Není free, ale třeba prostředí pro Python zvané Pycharm od stejné firmy [...]

Jak na Webpack Encore od Symfony

Symfony je pěkný PHP framework. PHP sice běží na serveru, ale Symfony framework řeší i frontendovou část. Konkrétně jeho část Webpack Encore. Webpack je [...]

Jak na kvalitní Javascript s ESLint ?

Pro psaní kvalitního Javascript kódu je potřebuje provádět statickou analýzu, která odhalí potenciální problémy. Pokud mám v kódu spoustu větví a třeba i [...]

Jak na kvalitní Sass se stylelint

Původně jsem psal všechny styly v CSS. Pak jsem přešel na less, ale skončil jsem u Sass (soubory s koncovkou .scss). Důvodem pro použití byla možnost psát [...]

Nuxt.js framework jako náhrada za PHP MVC frameworky typu ZF3 nebo Symfony ?

V posledních letech šel vývoj tvorby webů jednoznačně nejvíce dopředu v jazyce Javascript. Javascript se dostal i na servery a pomalu vytlačuje dlouhou dobu moje [...]

Jak funguje Server side rendering Javascript s Nuxt.js

Vue.js je skvělý framework na vytváření webových komponent a single page aplikací, ale na vytvoření celého webu nestačí. Vue aplikace se načítá pomalu v [...]

Vue.js 2 tipy a řešení

Používám Vue.js (aktuálně verzi 2.6) teprve pár měsíců, jsem nováček od léta 2019. Pro začátek si zde budu přidávat důležité zdroje pro učení a [...]

Upgrade MySQL 5.5 na 5.7.22 Debian 7 (Wheezy)

Postup instalace, nejdříve odstranit starou instalaci (a balíčky) a pak postupovat takto. Stáhnout balíček MySQL serveru pro Debian. wget [...]