Jak použít proměnné v CSS, je čas zbavit se Sass

CSS konečně podporuje nativně proměnné ! Dokud to neuměl, musel jsem používat SASS a mít vyřešenou kompilaci .scss souborů na .css, aby vše prohlížeč uměl zobrazit správně. (Pokračování [...]

Read more

Proč v PHP pro načtení dat z URL nepoužívat file_get_contents

file_get_contents() nemá TCP optimalizaci, nemá Keep-Alive, nemá multiplexing. Funkce je pomalá pro stahování většího počtu dat ze vzdálených serverů. Pro [...]

Adresářová struktura v PHP frameworku Symfony Flex (např. Symfony 6.2)

Symfony doporučuje používat tuto strukturu adresářů, zdroj zde: https://symfony.com/doc/current/setup/flex.html (Pokračování [...]

git rebase VS merge – jaký je rozdíl

git je skvělý systém na verzování kódu, spolupráci více lidí na jednom projektu např. v PHP a nabízí spoustu příkazů (Pokračování [...]

Jak instalovat opencv na Debian12 bookworm

Knihovna opencv na rozpoznávání obličejů (Computer Vision) obsahující 2500 algoritmů by měla umět např. ořezávat různě focené profilové fotky. [...]

Stavím neuronovou síť v Python: 1.díl

Začnu prohledáním již existujících veřejných zdrojových kódů a hledáním transformeru, který budu používat pro svou neuronovou síť. Chci psát v Python a [...]

ModuleNotFoundError: No module named ‚_sqlite3‘ – SOLUTION for CentOS

I had problem with Python standard library _sqlite3 in one python tool on server.... PROBLEM EXAMPLE python3 -c "import sqlite3;print(sqlite3.version)"Traceback (most [...]

Můj nejoblíbenější dev stack: FastAPI (Python) + Vue.js 3.2 (TypeScript, Vite)

Co používám nejraději na backendu a frontendu pro tvorbu webových stránek v roce 2022. Backend API samozřejmě, jako http server používám gunicorn schovaný [...]

How to remove (reinstall) broken Python on Debian Linux 10

I have problem with multiple versions (Python 3.7 from old Debian 9 buster, Python 3.9 from new Debian 10 bullseye and third version Python 3.9 installed from source). Apache [...]

Debian 11 Gnome not start after update

X window system crashed on boot PC. I have Gnome. Fuck up. After one hour of downgrading packages showed by command awk '$1=="2022-08-15" && $3=="upgrade"' [...]

Jak přepsat Vue 2 filters na composables ve Vue3

Vue 3 už nepodporuje filtry, jako to umělo Vue 2 (filters v Options API). Místo toho se v migrační příručce radí používat computed properties. Ale to je řešení [...]