Upgrade MariaDB 5.5 na MariaDB 10.5 na CentOS 7

Proč upgradovat na verzi 10 ? Protože od verze 10 je v mariadb podporován formát JSON, který používám pro REST API. Příklad: Mám nějaký request na API a očekávám, že mi endpoint vrátí data v JSON formátu. MariaDB 5 to neumí, ale desítka už ano! Proč bych měl formátovat data vytažená do databáze, když to můžu rovnou udělat [...]

Read more

Jak přidat Typescript do Vue.js 2.6 projektu

Typescript přináší možnost použití OOP, lepší čitelnost kódu a možnost odhalit chyby už během vývoje (Javascript chyby neodhalí, např. TypeError - pokud se [...]

Jak jsem si zamiloval Vue Class Component

Ve Vue.js 2.6 už mám napsanou zhruba desítku aplikací + několik dalších modulů do stávajících projektů. Jelikož asi 20 let vyvíjím projekty hlavně v PHP, kde [...]

Manticore search na Debian 10 (buster)

Upgrade Sphinxsearch 2 na verzi 3 se mi nezdařil, při indexaci jednoho z indexů z více zdroji mi to hlásilo chybu "Something wrong in frame pointers, manual backtrace [...]

Debian10: Django a remote MySQL databáze

V mém prvním projektu používám jako default database v settings.py lokální SQLite3. V aplikacích chci ale pracovat s remote MySQL databází. Přidal jsem do [...]

Django 3.1 + Webpack Encore 0.28.0

Webpack Encore od Symfony je fantastická věc, umožňuje snadno používat v projektech SCSS stylování, Vue.js, TypeScript a jiné nejmodernější vymoženosti, které [...]

Debian 10 (buster) instalace Apache2 a mod_wsgi

Balík mod_wsgi potřebuji pro hosting Python webů (Django), které podporují WSGI. mod_wsgi je modul pro Apache. Možností instalace je více. instalovat mod_wsgi [...]

DevStack pro rychlý vývoj webů postavený na Debian 10 (buster)

DevStack se skládá z Python 3.9 (Python budu potřebovat pro web framework Django https://docs.djangoproject.com/en/3.1/topics/install/#install-python)... Proč Django [...]

PHP Composer 2 downgrade 1.*

Nová verze Composer 2 není kompatibilní s Composer 1, má jiné plugin API a starší projekty např. v Zend Framework 3 nejdou instalovat. Instalace Composer na Debian [...]

Tipy triky GitLab CI/CD

V projektu se GitLab CI/CD konfiguruje přes soubor .gitlab-ci.yml. Pokud tento YAML soubor existuje, při push se provedou příkazy v tomto souboru, jinak GitLab provede [...]

Jak jsem migroval Bootstrap 4.5.3 na Bootstrap 5.0.1-beta

V projektech používám Webpack a naštěstí dokumentace Bootstrap 5 ohledně použití této varianty je dobrá. Instalace nových knihoven Oproti verzi 4.5.3 jsem [...]