Debian 10 (buster) instalace Apache2 a mod_wsgi

Balík mod_wsgi potřebuji pro hosting Python webů (Django), které podporují WSGI. mod_wsgi je modul pro Apache. Možností instalace je více.

 1. instalovat mod_wsgi přímo na serveru jako modul pro Apache

  apt-get install libapache2-mod-wsgi-py3

 2. instalovat mod_wsgi-express přes Pypi (doporučenný způsob) jako součást webového projektu. Tento způsob umožňuje navíc spouštět webový server Apache přímo z terminálu. A také v kombinaci s Docker.

  Aby šel instalovat mod-wsgi, je třeba mít nainstalovaný dev pro Apache.

  apt-get install apache2-dev
  nainstaluje balik apxs2

  pip install mod-wsgi

V produkčním prostředí je možné využít obě varianty instalace. Více informací najdete v oficiální dokumentaci mod_wsgi.