Upgrade MySQL 5.5 na 5.7.22 Debian 7 (Wheezy)

Postup instalace, nejdříve odstranit starou instalaci (a balíčky) a pak postupovat takto.

Stáhnout balíček MySQL serveru pro Debian.

wget https://dev.mysql.com/get/mysql-apt-config_0.8.9-1_all.deb

Nakonfigurovat instalaci (vybrat verzi MySQL 5.6 nebo MySQL 5.7)

dpkg -i mysql-apt-config_0.8.9-1_all.deb

Aktualizovat repozitář.

apt-get update

Nainstalovat MySQL server.

apt-get install mysql-community-server

Pokud nesmažu původní tabulky a uživatele, upgrade provést příkazem mysql_upgrade -u root -p

Po instalaci jsem musel upravit konfiguraci ip adresy, změnit 127.0.0.1 na 0.0.0.0 (HeidiSQL hlásilo chybu can´t connect 10061).

Konfigurace UTF8

Starší verze měli jako výchozí kódování latin1, pozůstatek od autora, který pochází ze Švédska…je nutné přehodit na UTF8. Jaké kódování je nastaveno se dá zjistit následujícím SQL dotazem.

SHOW VARIABLES LIKE 'char%';

Pokud někde je latin1, musí se v konfiguraci serveru nastavit pro sekce [mysql] a [mysqld] (do verze 5.5 to bylo pod volbou
„default-character-set“, od verze 5.6 se to jmenuje „character-set-server“)

character-set-server = utf8

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.


− 4 = jedna