Tipy pro práci s Node.js

Sem budu přidávat některé tipy, jak jde čas a vývoj Node, tak se objevují nové vylepšené nástroje.

Yarn vs npm

Node.js má od roku 2011 k dispozici balíčkovacího správce npm. V roce 2016 byl vydán konkurenční správce yarn (vytvořen Facebookem). yarn řeší některé nedostatky npm. npm ve starších verzích (do roku 2017) nepoužívalo .lock soubor, takže nešlo uzamknout určité verze a při reinstalaci se tak mohla nainstalovat nechtěně novější verze, která nemusela splňovat závislosti. To je velice riskantní ! Pro vytvoření souboru package.json lze místo npm init použít yarn init. Soupeření těchto dvou správců pohání vývoj, v současné době asi není zásadní rozdíl a zůstávám u npm.

Gulp

Skvělý nástroj na spouštění různých konvertorů, minifikátorů, transpilerů. Např. Webpack pro spojování souborů (spojených přes require nebo import/export) do jednoho bundle lze spouštět Gulpem, pozor: balíček gulp-webpack byl přejmenován na webpack-stream.

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.


+ 1 = pět