PHPUnit a Selenium testování webů

Jak testovat webové stránky

Instalace PHPUnit na Windows

Nainstalovat XAMPP na Windows localhostu

V prostředí – Systémové proměnné – path přidat C:\xampp\php\

Updatovat PHPUnit z verze 3.7.21 na 6.4.1

  1. Download the last version of PHPUnit here: https://phpunit.de/index.html
  2. Copy “phpunit.phar” in “C:\xampp\php”.
  3. In the file: “phpunit.bat.bat”, update the following line: "%PHPBIN%" "C:\xampp\php\phpunit" %*to : "%PHPBIN%" "C:\xampp\php\phpunit-6.4.1.phar" %*

 Jak vytvořit test

  • testy se vytváří s názvem třídy a za to se dá Test-
  • v testovací třídě se vytvoří metoda „test*“

Instalace Selenium serveru

Pro používání testů je nutné nainstalovat a mít spuštěný Selenium server.

Návod zde

na adrese http://www.seleniumhq.org/download/ stahnout server.

spustit server prikazem: java -jar selenium-server-standalone-3.6.0.jar

Vytváření selenium testů v NetBeans

Editor NetBeans je zdarma editor na PHP, HTML, Javascript atd. Lze do něj přidat např. Composer a přímo v editoru stahovat závislosti.

Pro účely testování stáhnout „phpunit/phpunit-selenium".

Do php souboru na začátek přidat:

require ‚../vendor/autoload.php‘;

a potom už jen psát třídy rozšiřující PHPUnit_Extensions_Selenium2TestCase …

příklady

Webdriver v PHP

Aby šlo použít v testech prohlížeče, musí se stáhnout přes Composer „facebook/webdriver“

Cypress – alternativa k PHPUnit

Dobře vypadá nástroj zvaný Cypress.IO, který se instaluje do adresáře projektu pomocí Node.js a spouští se přes příkazovou řádku \node_modules\.bin\cypress open, vybere se testovací .js soubor a v samostatném okně Cypheru proběhnou testy projektu. Umí to procházet webové formuláře, Javascripty, dělat screenshoty pro různé viewporty apod.

 

Instalace Cypress na CentOS

curl –silent –location https://rpm.nodesource.com/setup_6.x | sudo bash –

yum install -y nodejs

přepnout do adresáře projektu

npm install cypress –save-dev

 

[ad#SKLIK CLANKY]

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.


1 × pět =