Instalace Jenkinse na CentOS

Nainstalovat Jenkinse na Linuxu je snadné.

Instalace Jenkins

sudo wget -O /etc/yum.repos.d/jenkins.repo https://pkg.jenkins.io/redhat-stable/jenkins.repo

sudo rpm –import https://pkg.jenkins.io/redhat-stable/jenkins.io.key

yum install jenkins

 

Instalace Xvfb

yum search xvfb

yum install xorg-x11-server-Xvfb.x86_64

 

Instalace prohlížeče Firefox

yum install firefox

 

Jenkins vyžaduje programovací jazyk Java. Jeho verzi zjistíte příkazem: java -version

yum search java

yum install  java-1.8.0-openjdk.x86_64

 

Spuštění Jenkins

sudo service jenkins start

Výchozí port: 8080

Při prvním spuštění požádá Jenkins o odemknutí, nainstalují se pluginy a tadá.

Instalace Gitlab

https://about.gitlab.com/installation/#centos-6

 

sudo yum install -y curl policycoreutils-python openssh-server cronie
curl https://packages.gitlab.com/install/repositories/gitlab/gitlab-ee/script.rpm.sh | sudo bash
sudo EXTERNAL_URL="http://gitlab.example.com" yum -y install gitlab-ee

Rozšíření Gitlab o FTP

yum install git-ftp

Jak vytvořit přístup SSH
https://docs.gitlab.com/ce/ssh/README.html

https://help.github.com/articles/connecting-to-github-with-ssh/

Instalace gitlab-runner pro spouštění kopírování na produkční server
Nejdříve přidám repozitář pro centOS

curl -L https://packages.gitlab.com/install/repositories/runner/gitlab-runner/script.rpm.sh | sudo bash

Mělo by napsat hlášku The repository is setup! You can now install packages.

yum install gitlab-runner

Po instalaci se zaregistruje "běžec" podle návodu na Gitlab mujprojekt Setting CI/CD Runners Setting
gitlab-runner register

Zadá se url, token a description.

gitlab-runner se konfiguruje pomocí souboru /etc/gitlab-runner/config.toml

gitlab-runner list ...vypíše vytvořené runners
Lze nastavit pouze pro konkrétní tag, podle kterého lze nastavit, kam se má provést deploy repozitářa (např. production do specifické složky, dev do jiné).


https://docs.gitlab.com/runner/configuration/advanced-configuration.html

Ještě je třeba prověřit pokud beru za executor volbu "shell", jaká oprávnění má uživatel "gitlab-runner" (případně přidat do group apod.)

su - gitlab-runner
ssh-keygen -t rsa -C "EMAIL" -b 4096

cat /home/gitlab-runner/.ssh/id_rsa

vytvořím si klíč /.ssh/id_rsa
, abych to mohl používat bez hesla

ssh-add ~/.ssh/id_rsa

mělo by vypsat hlášku "Identity added:"

otestovat lze prikazem  ssh -T git@[GITLABSERVER]

Deploy keys v projektu 

Jak nahrát novou verzi na produkční server ? Deploy keys lze nastavit v konkrétním projektu v Setting - Repository - Deploy Keys. Použije se stejný pub klí, jaký by se použil pro celý uživatelský účet. A dá se mu povolit write access, jinak je pouze read.
[ad#SKLIK CLANKY]

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.


8 × = šedesát čtyři