Zencart – Jak změnit sazbu DPH se zachováním cen

V roce 2013 se mění zvýšená sazba DPH ze 20% na 21% a proto se musí změnit také v e-shopech Zencart. Pokud nechcete zboží zdražit o 1%, je nutné přepsat ceny bez DPH v databázi. Jak na to ?

Před úpravou cen proveďte zálohu databáze nebo tabulek products, specials a products_attributes (pokud používáte atributy).

SQL příkazy ke změně cen v DB (kompatibilní s verzí Zencart 1.3.8)

Změny products

Kontrolní pro zjištění počtu produktů a filtru:

select * from products p, tax_rates t where p.products_tax_class_id=t.tax_class_id and t.tax_rate=21

Aktualizace cen:

update products p, tax_rates t set p.products_price=(p.products_price*1.20)/1.21, p.products_price_sorter=(p.products_price_sorter*1.20)/1.21 where p.products_tax_class_id=t.tax_class_id and t.tax_rate=21

Změny specials (slevy)

Pokud v e-shopu používáte slevy, bude potřeba provést ještě změnu u slev.

Kontrola:

SELECT s.* FROM products p, tax_rates t, specials sWHERE p.products_id=s.products_id and p.products_tax_class_id = t.tax_class_idAND t.tax_rate =21

Aktualizace:

update products p, tax_rates t, specials s set s.specials_new_products_price=(s.specials_new_products_price*1.20)/1.21 where p.products_id=s.products_id and p.products_tax_class_id=t.tax_class_id and t.tax_rate=21

Změny products_attributes (atributy)

Kontrola:

SELECT pa.* FROM products p, tax_rates t, products_attributes pa WHERE p.products_id=pa.products_id and p.products_tax_class_id = t.tax_class_id AND t.tax_rate =21

Aktualizace:

update products p, tax_rates t, products_attributes pa set pa.options_values_price=(pa.options_values_price*1.20)/1.21 where p.products_id=pa.products_id and p.products_tax_class_id=t.tax_class_id and t.tax_rate=21