Jak jsem migroval Bootstrap 4.5.3 na Bootstrap 5.0.1-beta

V projektech používám Webpack a naštěstí dokumentace Bootstrap 5 ohledně použití této varianty je dobrá.

Instalace nových knihoven

Oproti verzi 4.5.3 jsem akorát změnil v package.json verzi aktuálního balíčku bootstrap

"bootstrap": "^5.0.0-beta1",

a doinstaloval jsem Popper.

npm install –save @popperjs/core

Přizpůsobení proměnných Bootstrapu 5

Na přepisování proměnných Bootstrapu jsem začal používat importovaný sass soubor /assets/styles/scss/partials/_custom-bootstrap.scss, kde si nejdříve načtu proměnné.

@import '~bootstrap/scss/variables';

A pak si je přepíšu podle sebe. Např. sladím barvy s již používanýma barvama webu.

$primary: $color-primary;

Soubor _custom-bootstrap.scss importuj před importem Bootstrapu v /assets/styles/scss/style.scss

@import 'partials/custom-bootstrap';
@import '~bootstrap/scss/bootstrap';

A soubor style.scss dále importuju v /assets/app.js

import './styles/scss/style.scss';

Navbar má jinak pojmenované atributy

Musel jsem přepsat všude, kde používám komponentu navbar, dva atributy v toggle button.

1/ data-toggle -> data-bs-toggle
2/ data-target -> data-bs-target

Zarovnání textu

Nově přibyla možnost zarovnávat text podle viewportu např. prozarovnání textu vpravo jen pro XL se použije text-xl-end.

text-right -> text-end

Odsazení margin/padding

Pro margin-right v Bootstrap 4 byla class „mr-*“, v Bootstrap 5 toto chybí. Místo right (r) se používá end (e).

mr-* -> me-* (např. mr-3 -> me-3 )
ml-* -> ms-*

pr-* -> pe-*
pl-* -> ps-*
float-sm-right -> float-sm-end

Badge

badge-secondary -> bg-secondary
badge-pill -> rounded-pill

badge-light - > bg-light
badge-alert -> bg-alert