Přechod webu z PHP 5.3.3 na PHP 5.6.28

24. Listopad 2016 · PHP

Zde si budu uvádět změny v kódu, které je třeba udělat při přechodu na novou verzi PHP.

Od verze PHP 5.4 byla odstraněna funkce

import_request_variables(“gP”, “myprefix”);

náhrada za ní

extract($_REQUEST, EXTR_PREFIX_ALL|EXTR_REFS, ‘myprefix’);